REGLAMENT KIDS

 • Descripció General: La CATIGAT KIDS és una pedalada infantil no competitiva està pensada perquè tots els nens i nenes entre 6 i 12 anys gaudeixin d’un mati d’ ambient catigat.

 

 • La jornada : Es durà a terme el dia 3 de Maig de 2020 a les 8:45 AM.

 

 • La sortida: La mateixa sortida que la catigat original, però mitja hora més tard

 

 • Edats : Les edats estan fixades entre 6 i 12 anys.

 

 • Condicions d’inscripcions:  Enguany, cada participant haurà de fer una inscripció, sigui adult o menor. ( QUAN ENS REFERIM A ADULT VOLEM ESPECIFICAR, PARE/MARE O TUTOR LEGAL DE EL PARTICIPANT INFANTIL ) 
  Perquè els menors puguin fer la pedalada caldrà que al recollir el dorsal es porti signat per el pare/mare o tutor legal, el document d’autorització de menors. Un full per cada menor. Si no s’entrega aquest document, lamentablement no podrà disputar la pedalada.
 • Els menors no acompanyats d’un adult, no podran pendre sortida.
 • El màxim de nens per adult es de dos.

 

 •  Inscripcions: El preu es de dotze euros fins al dia de l’event, com específica al cartell. Al dorsal els participants tindran diferent numero, ja que es darà inscripció per separat. Aneu seguin els passos al gestor d’inscripcions.

https://inscripcions.cat/catigat2020kids/

 • Obsequis : Tant els participants adults com els participants infantils s’obsequiaran amb la bossa del corredor i el corresponen entrepà i beguda, així com tots els serveis que proporciona l’activitat.

 

 • Limit inscripcions KIDS : Aquest any es tancarà a 200 participants.

 

 • Seguretat i control: L’organització compta amb una pòlissa de RC vigent. Certa pòlissa no cobreix danys personals o materials de cap tipus. Per aquesta pedalada disposarem de voluntaris a la vostra disposició, també de serveis sanitaris i cotxe escombra.L’organització es reserva el dret a modificar el traçat i/o l’hora de sortida etc. sempre que per algun motiu o consideri necessari. El simple fet d’inscriures a l’activitat, suposa l’acceptació de les presents normes i la renuncia expressa a tots els drets i reclamacions contra l’ organització i els seus derivats , dels danys que es puguin ocasionar en la mateixa. També s’ autoritza a la organització i als patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges fixes o vídeos de les persones participants.

 • Obligacions : ES OBLIGATORI L’ÚS DEL CASC, sota cap concepte es podrà participar sense ell. Està terminantment prohibit llençar escombraries o qualsevol tipus de objecte, deixarem l’entorn tant o millor de que l’hem trobat. Als pares, mares i/o tutors dels menors, encara que la pedalada està controlada per l’ organització, voluntaris , etc.  NO DEIXIN DE VIGILAR ELS SEUS FILLS.

 

 • Mapes de recorregut : Es un traçat senzill i fàcil , sense cap dificultat i sempre adequat a la edat dels participants, aproximadament serà d’uns 15km. Pròximament estarà disponible al blog de catigat juntament amb els altres traçats.

 

 • EL DIA DE L’ESDEVENIMENT ALS DORSALS HI CONSTARA EL NUMERO DE TELEFON DE LA ORGANITZACIÓ PER CAS DE INCIDÈNCIES, AJUDA, ETC...

 

 • En cas de dubte, incidència o consulta, contacteu amb el club organitzador.