REGLAMENT KIDS

 • Descripció General: La CATIGAT KIDS és una pedalada infantil no competitiva està pensada perquè tots els nens i nenes entre 6 i 12 anys gaudeixin d’un matí d’ambient catigat.
 • La jornada: Es durà a terme el dia 30 d’abril de 2023 a les 8:30 AM.
 • La sortida: La mateixa sortida que la catigat original, però mitja hora més tard
 • Edats: Les edats estan fixades entre 6 i 12 anys.
 • Condicions d’inscripcions:  Enguany, cada participant haurà de fer una inscripció, sigui adult o menor. (QUAN ENS REFERIM A ADULT VOLEM ESPECIFICAR, PARE/MARE O TUTOR LEGAL DEL PARTICIPANT INFANTIL) 
  Perquè els menors puguin fer la pedalada caldrà que en recollir el dorsal es porti signat pel pare/mare o tutor legal, el document d’autorització de menors. Un full per cada menor. Si no s’entrega aquest document, lamentablement no podrà disputar la pedalada.
 • Els menors no acompanyats d’un adult, no podran prendre sortida.
 • El màxim de nens per adult és de dos.
 •  Inscripcions: El preu és de quinze euros fins al dia de l’esdeveniment, com específica al cartell. Al dorsal els participants tindran diferent número, ja que es donarà inscripció per separat. Aneu seguint els passos al gestor d’inscripcions.
 • Obsequis: Tant els participants adults com els participants infantils s’obsequiaran amb la bossa del corredor i el corresponen entrepà i beguda, així com tots els serveis que proporciona l’activitat.
 • Límit inscripcions KIDS: Aquest any es tancarà a 200 participants.
 • Seguretat i control: L’organització compta amb una pòlissa de RC vigent. Certa pòlissa no cobreix danys personals o materials de cap mena. Per aquesta pedalada disposarem de voluntaris a la vostra disposició, també de serveis sanitaris i cotxe escombra. L’organització es reserva el dret a modificar el traçat i/o l’hora de sortida, etc. sempre que per algun motiu o consideri necessari. El simple fet d’inscriure’s a l’activitat, suposa l’acceptació de les presents normes i la renúncia expressa a tots els drets i reclamacions contra l’organització i els seus derivats, dels danys que es puguin ocasionar en aquesta. També s’autoritza a l’organització i als patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges fixes o vídeos de les persones participants.

 • Obligacions: ES OBLIGATORI L’ÚS DEL CASC, en cap concepte es podrà participar sense ell. Està terminantment prohibit llençar escombraries o qualsevol mena d’objecte, deixarem l’entorn tant o millor de què l’hem trobat. Als pares, mares i/o tutors dels menors, encara que la pedalada està controlada per l’organització, voluntaris, etc.  NO DEIXIN DE VIGILAR ELS SEUS FILLS.
 • Mapes de recorregut: És un traçat senzill i fàcil, sense cap dificultat i sempre adequat a l’edat dels participants, aproximadament serà entre  15 a 20 km. Pròximament, estarà disponible al blog de catigat juntament amb els altres traçats.
 • EL DIA DE L’ESDEVENIMENT ALS DORSALS HI CONSTARA EL NÚMERO DE TELÈFON DE L’ORGANITZACIÓ PER CAS D’INCIDÈNCIES, AJUDA, Etc.
 • En cas de dubte, incidència o consulta, contacteu amb el club organitzador.