MALLOT XIV EDICIÓ

Si aquest any t’és impossible participar, però vols comprar el mallot de la 14a edició, pots fer-ho en el següent enllaç. Preu del mallot 30 €, recollida el dia de la cursa presencialment (pot recollir-ho persona autoritzada).