AUTORITZACIÓ MENOR

Els i les menors d’edat haureu de dur l’autorització signada de casa, o signar-la a la recollida del vostre dorsal.

Podeu descarregar l’autorització directament de la imatge o clicant al següent enllaç.

AUTORITZACIÓ MENORS 2022